Takst

TAKSERING

Mange av våre medlemmer har spesialisert seg på taksering av smykker og sølvtøy. Nedenfor kan du se en liste over registrerte taksører. En registrert taksør har gjennomgått opplæring og følger de retningslinjene som Norges Gullsmedforbund (NGF) har laget. Som bevis på at de har den nødvendige kompetanse, benytter taksøren et stempel som må fornyes hvert år.

En registrert taksør må ha grundig kjennskap til gullsmedfaget og til de gjenstandene som skal takseres. Taksøren må kjenne markedet godt, ha oversikt over hva som omsettes i markedet og hvordan man setter riktige priser. Som hjelpemiddel har NGF utarbeidet en takstveileder som kun registrerte taksører har tilgang til. Taksøren gir kun skriftlige takster, da prosessen med å komme fram til en riktig takst er omfattende og krever at man følger de prosedyrene som er lagt i takstveilederen. Alle takstene skal være underskrevet og merket med taksørens stempel.

Lovverket
Taksering og verdivurdering av gullsmedvarer er ikke lovregulert. Det er bare gullsmeder med spesialkompetanse i taksering som kan beregne en korrekt takst for dine smykker.

FORSKJELLIGE TYPER TAKST

Registrer av smykker og andre verdigjenstander
Det er viktig å ha oversikt over hvilke smykker og andre verdigjenstander du eier. Oversikten vil dekke behovet for dokumentasjon overfor forsikringsselskapet ved et evtuelt tap.

Hvis du velger å ikke gå til en taksør, lag din egen oversikt og ta bilder av gjenstandene.
Spar også på evt. kvitteringer, sertifikater etc.

Takst etter innbrudd/tap
En del av våre taksører har spesialisert på taksering av tapte gjenstander. Det vil være til stor hjelp
hvis du har fått en registrering av en taksør eller har en skikkelig oversikt med bilder av gjenstandene.

Forsikringstakst
Forsikringstakst skal gjenspeile prisen på et tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand på takseringstidspunktet. Bruksverdi, omsetningsverdi, antikvarisk verdi affeksjonsverdi eller slitasje
kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. Gjenstanden må renses/ rengjøres før arbeidet begynner.
Dette kan føre til at gjenstanden endrer patina og eventuelt stener kan få et annet fargespill.
Dette gjør taksørene deg oppmerksom på. Forsikringstakst kan bare benyttes til forsikring.

Salgstakst
Salgstakst skal gjenspeile en ca. omsetningsverdi, dvs hva en tilsvarende gjenstand vil koste i en bruktforretning eller auksjonshus. Her tar man hensyn til gjenstandens forfatning.

Skadetakst
Skal uttrykke kostnadene ved å sette en skadet gjenstand tilbake i den stand det var før skaden. Reparasjonen skal ikke forringe verdien.

Arvetakst/skiftetakst
Taksøren skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene/ eventuelt råd om deling.

OVERPRØVING AV TAKST
Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt eller er usikker på om du har fått riktig forsikringsoppgjør kan du ta kontakt med Norges Gullsmedforbund og en av våre registrerte taksører kan gjøre en ny vurdering.

VARER KJØPT I UTLANDET
En del forsikringsselskaper har i sine forskrifter et krav innførselspapirer for verdigjenstander over
kr 6.000,-. Uten innførselspapirer blir evt. oppgjør max kr. 6.000.-. Det er også noen andre forhold
man vil ta i betraktning når man takserer disse gjenstandene.

Takstregister-2018.03.01..xlsx